Lista copiilor Admişi/Respinşi în clasa pregătitoare