Istoricul Şcolii Gimnaziale nr. 163 Bucureşti

Școala Gimnazială Nr.163 este situată în partea de vest a orașului București, în cartierul Giulești.

A fost înființată în anul 1936 și până în 1952 a funcționat ca școală elementară de fete pentru ca în perioada 1952-1955 să funcționeze ca școală elementară de băieți.

Din anul 1955 a fost numită Școala elementară de băieți. Din anul 1955 a fost numită Școala Elementară Nr. 163. În anul 1975 a fost înființată grădinița. În anul școlar 1985 a fost comasată cu Școala Nr.151, iar în anul 2000 a fost comasată cu Grădinița Nr.221.

Școala funcționează într-un corp de clădire cu două etaje, corp construit în 1955. În vechiul corp de clădire, cu un etaj, modernizat, funcționează grădinița ce a fost comasată cu școala.

Prioritar pentru elevii claselor I, dar și pentru celelalte clase primare, în limita locurilor disponibile, școala are semiinternat, pedagog și sală de mese. Pentru elevii de la semiinternat, programul este de la 12:00 la ora 17:00.
Școala noastră și-a stabilit ca deviză de lucru: !”SĂ DĂRUIM TUTUROR COPIILOR LUMINĂ PENTRU MINTE, CĂLDURĂ PENTRU SUFLET, ȘANSĂ FIECĂRUIA PENTRU O VIAȚĂ DEMNĂ, PENTRU PROGRES”.

Școala face parte din rețeaua școlilor de stat din București și este autorizată din punct de vedere sanitar.
Baza materială a școlii este utilizată de 550 de elevi, repartizați în 21 clase, din care 12 la învățământul primar și 9 la învățământul gimnazial si 182 de copii la grădiniță repartizați în 6 clase.

Activitatea se desfășoară în două schimburi intre orele 8:00-17:00 (schimbul I: clasele primare intre orele 8:00-12:00/13:00 și clasele a VII-a și a VIII-a, între orele 8:00-14:00 și schimbul al II-lea: clasele a V-a și a VI-a, intre orele 12:00-16:00/17:00). Grădinița funcționează între orele 7:30-17:30.

Personalul școlii este format din 40 cadre didactice, 6 persoane angajate ca personal didactic-auxiliar și 14 persoane angajate ca personal nedidactic. Din totalul de 40 de cadre didactice 34 sunt titulari, iar 6 sunt suplinitori.
Elevii și cadrele didactice beneficiază de o bibliotecă cu peste 16800 de volume, de un cabinet medical, cu medic de specialitate și asistentă medicală.

Finanțarea școlii se face de la bugetul de stat (plata salariilor, reparațiilor curente, utilităților, dotarea cu manuale și alte materiale didactice auxiliare) și din surse extrabugetare provenite din închirieri, sponsorizări, donații.
Cultura organizațională a unității de învățământ este caracterizată printr-un ethos profesional ridicat. Valorile dominante sunt seriozitate, egalitarism, cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. Se întâlnesc și cazuri de elitism profesional, individualism, competiție, intelectualism, rutină, conservatorism, automulțumire, neimplicare, indiferență.

În ceea ce privește climatul organizației școlare, se poate spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare, este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. Direcțiunea este deschisă și receptivă la sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente și sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi sprijină și evită un control strict birocratic.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita cadrelor didactice.