Inscrierea în învățământul primar, clasa pregătitoare 2022-2023

Metodologia de înscriere


Procedura ISMB nr. 6906 / 23.03.2022, în legătură cu verificarea criteriilor specifice de departajare la cls. pregătitoare an 2022-2023


Circumscripția unității școlare


Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2022-2023


Criterii specifice de departajare

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoareAnexa 1 la Metodologie – Solicitare recomandare din partea unității de învățământ preșcolar


Anexa 2 la Metodologie – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.


Anexa 3 la Metodologie – declarație pe propria răspundere – părinte


Anunț privind amânarea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023


Cerere privind amânarea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023


Declarație de acord privind amânarea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023