Educatia ne uneşte

La Școala Gimnazială nr.163, sector 6, București, a avut loc marți, 28.05.2019, ora 17.00,în cadrul ședinței Consiliului Profesoral, dezbaterea viziunii sistemice "Educația ne unește", proiect supus dezbaterii publice de Ministerul Educației Naționale. Participanții la dezbatere și-au exprimat punctele de vedere cu privire la aspectele prezentate și au fost identificate câteva puncte slabe, precum și puncte forte. La dezbatere au participat 31 de cadre didactice.

Concluzii:

- nu există un număr suficient de locuri în grădinițele de stat;
- grădinița obligatorie de la 3 ani ar fi binevenită, dacă ar fi subvenționată, costurile să fie preluate de către administrația locală;
- există un deficit de cadre didactice pentru învățământul primar acum, astfel încât atunci ar fi si mai greu de acoperit aceste clase;
- la vârsta de 3 ani, copiii au nevoie de multă afecțiune, astfel încât este normal să stea în sânul familiei, ideea obligativității este neavenită.
- nu sunt precizate disciplinele care stau la baza examenului standardizat;
- degrevarea totală de ore a directorilor unităților de învățământ.